مدیریت صادرات

مدیریت صادرات شرکت نوگستران

شرکت نوگستران با استفاده از تجارب صادراتی و امکانات موجود خود در خارج از کشور توانسته است همراه و مشاورمطمئنی در کنار بنگاه های تولیدی و تجاری باشد تا بتوانند گام های صادراتی شدن را محکم تر بردارند به همین منظور و بر اساس نیاز روز افزون کشور به شرکت های مدیریت صادرات، این شرکت نیز دپارتمان مدیریت صادرات خود را در جهت نیل به افزایش صادرات غیر نفتی کشور راه اندازی نموده است.  

تعریف شرکت مدیریت صادرات EMC

شركت مديريت صادرات يكي از انواع واسطه هاي صادراتي است كه براي كمك به بنگاه هاي اقتصادي درجهت ورود به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات كالا يا خدمات بنگاهها ايفاي نقش مي كند. این شرکت ها بسته به شرایط و نیاز می توانند مدیریت تمام یا بخشی از فرایند صادراتی بنگاههای اقتصادی مخصوصا بنگاههای کوچک و متوسط را بعهده گیرند. شركت مديريت صادرات بر اساس يك قرارداد رسمي كه جهت مديريت امر صادرات شركتها با آنها منعقد مي كند، مي تواند نمايندگي انحصاري يا غير انحصاري تمام يا بخشي از محصولات توليدي و يا خدمات آنها را در بازارهاي خارجي داشته باشد.

شركتهاي مديريت صادرات نبايد با شركتهاي بازرگاني كه معمولا به دنبال پيدا كردن مشتري خارجي هستند و هيچ تعهدي به توليدكننده ندارند اشتباه شوند. تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با توليد كنندگان و مصرف كنندگان ماهيت شركت مديريت صادرات را از ساير واحد هاي تجاري متمايز مي نمايد. به عنوان بخشي از اين تعهد شركتهاي مديريت صادرات در زمينه ارتقاء ارزش افزوده مي كوشند كه زمينه هايي غير از بازاريابي بين المللي را پوشش مي دهند . شركت مديريت صادرات خدماتي را در راستاي ايجاد تقاضا در بازار هاي بين المللي و همچنين نحوه پردازش و پاسخ صحيح به تقاضاي بازارهاي خارجي و به عبارتي تسهيل تجارت خارجي به بنگاهها ارائه مي دهد كه در نتيجه بنگاههاي اقتصادي از ورود به بازارهاي جهاني منتفع مي شوند و شركت مديريت صادرات هم از ايجاد رابطه بلند مدت بين توليد كننده و خريدار سود مي برد و حاصل آن براي كشور نيل به يكي از اهداف مهم توسعه يعني توسعه صادرات غير نفتي مي باشد.

خدمات دپارتمان مدیریت صادرات نوگستران

انجام كليه اقدامات مشتمل برايجاد تقاضا و نيز پاسخگويي به تقاضاي موجود و يا ايجاد شده در بازارهاي بين المللي از جمله:

1- انجام تحقيقات بازاريابي براي شناسايي بازار هدف 

2- تعيين ويژگيهاي كمي و كيفي محصول مورد نياز بازار هدف 

3- شناسايي و انتخاب توزيع كننده ماهر و با تجربه 

4- مذاكره براي كسب مجوزهاي لازم 

5- آموزش توزيع كننده ها در مورد نحوه بازاريابي هر محصول خاص 

6- ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان 

7- تهيه اسناد و مدارك مورد نياز صادرات كالا يا اخذ مناقصات بين المللي خارج از كشور 

8- ارائه الزامات و پيشنهاد مارك گذاري و بسته بندي محصول صادراتي 

9- تعيين دقيق هزينه هاي بيمه، حمل و نقل و …. 

10- ارائه مشاوره براي قيمت گذاري محصولات (كالا يا خدمات) 

12- ارائه خدمات انبارداري در بازار هدف 

13- هماهنگي امور حمل و نقل 

اسکرول به بالا